Денонощни телефони: 0888 882 616/ 0896413717

Погребение От Траурна Агенция Феникс София

В зависимост от желанието Ви ритуалът при погребение е граждански или църковен. Също така може да няма ритуал. Граждански ритуал се заплаща в Траурна агенция Феникс-София, а всички църковни такси, вкл. заплащане на свещенника отделно. Траурна агенция Феникс-София разполага със специализиран транспорт за страната и чужбина.

*При желание и интерес фирмата извършва и луксозни погребения с масивни поръчкови ковчези, частна ритуална зала за прощаване и квалифициран обслужващ персонал, кетъринг и напитки.

Денонощни телефони: 0888882616 / 0896413717

За погребение на територията на София в старо гробно място e необходимо:

ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В НОВ ГРОБ
1. Лична карта на починалото лице
2. Съобщение за смърт, издадено от лекар
3. Попълва се декларация за нов гроб от родственик

ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В СТАР ГРОБ
1. Лична карта на починалото лице
2. Съобщение за смърт, издадено от лекар
3. Квитанция за платено гробно място (вечни времена)
4. Удостоверение за наследници на титуляра на гробното място – в ОРИГИНАЛ (обикновено титуляр е първият погребан)
5. Да са изминали осем години от предишното погребение

За транспортиране на покойник в провинцията е необходимо:

 • 1. Съобщение за смърт издадено от личния доктор на покойния
  Ако покойния е починал в болнично заведение документа се издава от там.
 • 2. Лична карта или паспорт на покойния.
 • 3. Фактура или квитанция за платено гробно място
 • 4. Удостоверение за наследници на титуляра на гробното място
  / първия погребан в гробното място/
 • 5. Ако покойния не е пряк наследник , се изисква съгласието на всички наследници, фигуриращи в удостоверението за наследници

Безплатно място:

 • В случай, че не разполагате с гробно място или от последното погребение не са изминали 8 години, Столична Община осигурява безплатно нов гроб в гробищен парк „Банкя“ местност полето. Включва:
  • Административно обслужване
  • Издаване на смъртен акт
  • Запазване на ден и час за погребението
  • Аранжиране, драпиране и приготовления
  • Катафалка в гробищен парк
  • Товаро-разтоварна дейност
  • Извозване на покойния от дом или болнично заведение
  • Изкопаване и зариване на гробното място
  • Хладилна камера за 24 часа
  • Кръст (обикновен)
  • 10 броя некролози
  • Покров/драперия
  • Безплатно гробно място – право на ползване 8 г.
  • Консултация и посещение на адрес
  • Доставка на траурни стоки
  • Присъствие на служител през цялото време Цената варира според изисквания за допълнителни услуги и екстри.

НАШИТЕ УСЛУГИ