Денонощни телефони: 0888 882 616/ 0896413717

Кремация От Траурна Агенция Феникс София

В зависимост от желанието Ви ритуалът при кремация е граждански или църковен. Също така може да няма ритуал. Граждански ритуал се заплаща в Траурна агенция ФЕНИКС-СОФИЯ, а всички църковни такси, вкл. заплащане на свещенника отделно.

При желание на клиента урната може да бъде положена в нова луксозна урнова ниша в Централните софийски гробища или в гробищен парк по Ваш избор.

Денонощни телефони: 0888882616 / 0896413717

За да бъде извършена кремация са необходими следните документи:

 • 1. Съобщение за смърт издадено от личния доктор на покойния.
  Ако покойния е починал в болнично заведение документа се издава от там.
 • 2. Талон за кремация издаден от доктора установил смъртта.
 • 3. Лична карта или паспорт на покойния.
 • 4. Декларация за кремация попълнена от най-близкия по права линия.
 • 5. Документ удостоверяващ родсвената връзка /акт за брак, удостоверение за раждане/

За урнополагане са необходими следните документи:

 • 1. Фактура или квитанция за платено гробно място/урнова ниша/ където ще се полага урната.
 • 2. Удостоверение за наследници.
 • 3. Ако урната ще се полага в провинцията е необходима служебна бележка от гробищния парк, че имате гробно място където да бъде положена урната.

Услугата включва:

 • Административно обслужване
 • Издаване на смъртен акт
 • Запазване на ден и час за ритуала
 • Кремация
 • Хладилна камера за 24 часа
 • Урнова табела с трите имена на покойния
 • 10 броя некролози
 • Покров/драперия
 • Консултация и посещение на адрес
 • Доставка на траурни стоки
 • Присъствие на служител на фирмата през цялото време Цената варира според изисквания за допълнителни услуги и екстри.

НАШИТЕ УСЛУГИ